Home
Menu
Zoeken Annuleer

Wij stellen ons graag even voor

Dit zijn wij. Het team van openbare basisschool De Schakel Winterswijk.
We stellen ons graag nader aan u voor.


Het Management Team 

                                     

Karin Elburg                             
Maurice Pampiermole
Directeur                                    Intern begeleider en Schakel 13
"Education is the most powerful    Elke grote reis

weapon which you can use           begint met een eerste stap.

to change the world"                       
(Oosterse wijsheid)
(Nelson Mandela, 16-07-2003)

Onze krachten in het leren... de leerkrachten


                                                              

        
Cindy Rots                                  
Janneke van der Galiën  
Schakel 13                                  O
nderwijsassistente           
        

Kinderen krijgen                          Je bent nooit te oud om     
gelijke kansen                             te leren. Ik leer nog           
als ze ongelijk onderwijs              iedere dag!                      

kunnen genieten.                                                          
                                                                                        
                               
                                                                                   

                                                              

Simone Ruesink                         Renate Hoijtink
Schakel 13                                  Schakel 13
Je kunt jezelf zijn als                    Het verder helpen
je durft: laat je horen,                  van kinderen in hun
laat je zien!                                 ontwikkeling is waar
Want...jij mag er zijn!                  ik voor ga. En de
                                                  blijdschap in hun
                                                  ogen als het lukt
                                                  is geweldig!

                      

                                    


Paulien Westerdiep                   Judith Firing

Schakel 45                                  
Schakel 45
Gek op taal, want taal                  Mijn motto is:
verlegt grenzen. In taal                'Carpe Diem.'   
spelen, dwalen, leren                    Dat betekent 
en begrijpen we. Tussen               'Pluk de dag'.                

de leerlingen overkomt                 Maak van elke dag

me het mooiste en wordt              een mooie, fijne

mijn wereld iedere dag                 en leerzame dag.

groter.

                                              

Kristi Timmermans                    
Francis Brockötter 
Schakel 68                                  Schakel 68
Iedereen is een ster                     Ik denk dat ik het wel
en schittert op zijn                       kan, want ik heb het 
eigen manier!                              nog nooit gedaan. 
                                                  (Pipi Langkous)
                                                                                                                    

                                              


Heleen Nijweide                        Julia Wagendorp

Schakel 68                                  Onderwijsassistente
Iedereen is een                            Everything will be 
genie. Maar als je een                  okay in the end.
goudvis beoordeelt op                  If it's not okay,
zijn vaardigheid om in                  it's not the end.
bomen te klimmen,                      (John Lennon)
zal hij zichzelf zijn                                                                                    hele leven als een                                                                                  mislukkeling beschouwen.                                                                                      (Albert Einstein)
                                


En daarbij krijgen we ondersteuning van onze extra kracht


                         

Wim Kempink                  
Conciërge                          
 

Omgaan met kinderen              
houdt je jong.