Home
Menu
Zoeken Annuleer

Ons onderwijs

 

 

Sinds een aantal jaren werken wij met Thinking for Learning.  Een mooi onderwijsconcept om beter te leren denken. Een goede voorbereiding op de toekomst in een snel veranderende maatschappij. 

Wij beschikken als school over een Kanjer licentie. Het team is eerst getraind om deze pedagogische aanpak te kunnen gebruiken in de dagelijkse situaties. Dit hebben we samen gedaan met het team van peuteropvang 'De  Klaproos' om een mooie doorgaande lijn in ons gebouw te waarborgen. Wij werken niet met een pestprotocol maar zien dat in een breder perspectief. Dit hebben we beschreven in een omgangs-gedragsprotocol.


Download hier het omgangs-gedragsprotocol.   
                          

 

 

En verder...anders kijken

 

 

Op De Schakel hebben we de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het verbeteren en vernieuwen van ons onderwijs. Wij vroegen ons hardop af waarom klassen van 28 kinderen met één leerkracht? Waarom zoveel aandacht voor wat nog niet lukt? Waarom hetzelfde menu voor de hele klas? Waarom de hele dag zitten en luisteren? 

Maar ook, waarom krijgen kinderen niet meer ruimte om mee te kiezen? Waarom krijgen eigenheid en brede ontwikkeling niet alle aandacht? Waarom ligt de focus niet op verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen? En waarom krijgt elk talent niet dezelfde kans?

 

 

Actief leren

Wij vinden dat het niet gaat om ‘vullen van een vat’, maar om ‘ontsteken van vuur’. Wij vinden zelfkennis net zo belangrijk als kennis. Wij laten niet alleen ‘stof’ leren, maar geven stof tot nadenken, kinderen gaan op onderzoek uit. Wij zetten kinderen niet op de lopende band per leeftijd maar zien meerwaarde in het leren en ontwikkelen van jezelf met kinderen van diverse leeftijden.


Anders groeperen

Dat houdt in dat we kinderen anders moeten groeperen. De traditionele groeperingsvorm stamt vanuit de tijd van de industriële revolutie. Leerlingen werden op leeftijd geselecteerd en bij elkaar gezet in reguliere klassen. Alle leerlingen kregen tegelijkertijd dezelfde leerstof aangereikt. Lopende band principe. Later werd er rekening gehouden met leerlingen die meer tijd nodig hadden om zich de leerstof eigen te maken. Meestal door extra instructie maar soms bleven leerlingen zitten om een leerjaar over te doen. Weer later werd er ook meer rekening gehouden met leerlingen die zich de leerstof sneller eigen konden maken. Soms door kortere of geen instructie en soms gingen deze leerlingen versneld door en sloegen een leerjaar over.

Wij werken in drie Schakelgroepen. De leerkrachten werken samen in een gedifferentieerd team. 

Schakel 13 (leerjaren 1, 2 en 3). Schakel 45 (leerjaren 4 en 5). En Schakel 68 (leerjaren 6, 7 en 8). De leerlingen werken in groepen van ongeveer 15 leerlingen en krijgen van meerdere leerkrachten les. Zij leren een planning maken en gaan naar het lokaal waar zij de instructie krijgen die bij hen past. Het Taallokaal, het rekenlokaal, het stiltelokaal of werkruimtes om zelfstandig aan je taak te werken.

De ervaringen van deze vorm van organiseren zijn erg positief. We leren nog steeds rekenen, taal, geschiedenis en noem maar op, maar er is meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze denkvaardigheden ontwikkelen, zoals leren-leren volgens Thinking for Learning. We gebruiken de Kanjertraining om het sociaal-emotioneel te ondersteunen. 

 

Klaar voor de toekomst

De maatschappij vraagt om ondernemende, nieuwsgierige en betrokken burgers. Wij begeleiden de kinderen daarin.

 

 


Hier vindt u verder diverse documenten met betrekking tot onze school. 

 

 

 

Schoolplan

 

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Download hier het schoolplan.

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.
Download hier de schoolgids.

 


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden.
Download hier het schoolondersteuningsprofiel.