Home
Menu
Zoeken Annuleer

Wist u dat….


… wij goed geschoolde leerkrachten hebben?

… wij willen dat leerlingen zich blijven ontwikkelen?

… wij dat dus zelf ook doen?

… wij een mooie mix van mannen en vrouwen op school hebben?

… wij iets meer meisjes dan jongens op school hebben?

… wij de gouden driehoek ‘kind-ouders-school’ erg belangrijk vinden?

… wij de gesprekken met ouders, mét het kind er bij doen?

… wij niet alleen in de school, maar ook buiten de school leren?

… wij een muzikale school zijn?

… wij mede door de Kanjertraining een prettige, veilige sfeer op school hebben?

… onze kinderen goed kunnen samenwerken en elkaar goed kunnen helpen?

… wij met Thinking for Learning leerlingen toekomstgericht onderwijs geven?

… wij 8 verschillende nationaliteiten hebben op school?

… wij meerdere geloofsovertuigingen hebben op school?

… wij een kleurrijke school zijn? … wij leeropbrengsten van kinderen goed in beeld hebben? … wij welbevinden en persoonlijke groei het belangrijkst vinden?